Agro Fibich s.r.o.

"Zemědělství, jak má být..."

Ing. Jiří Fibich zahájil provozování zemědělské výroby na sklonku roku 2003 a po půl století tak navázal na tradici svých předků, kdy manželé Josef a Alžběta Fibichovi a později i jejich syn Jan s manželkou Libuší byly samostatnými rolníky v Encovanech od roku 1922. Tuto činnost provozovali do roku 1949, kdy byli nuceni vlivem politicko-ekonomických změn vstoupit do tehdejšího Jednotného zemědělského družstva v Encovanech.
Jejich syn Jan i jeho manželka Libuše byli následně zaměstnanci Jednotného zemědělského družstva „Polabský chmelař“, a to až do svého odchodu do starobního důchodu. Ing. Jiří Fibich tak navázal na rodinnou tradici práce v zemědělství.

Agro Fibich s.r.o.

byla založena v roce 2011 se sídlem v Encovanech, jejímž jediným společníkem je Ing. Jiří Fibich. Agro Fibich s.r.o. provozuje zemědělskou výrobu v katastrálních územích Encovany, Hrušovany, Polepy, Libínky, Sedlec u Litoměřic, Trnová u Polep, Třebutičky, Zahořany u Litoměřic a Jištěrpy. Při své hospodářské činnosti se nezaměřuje jen na produkci, ale také na údržbu krajiny (sečení luk, příkopů, údržbu remízů a jiné vegetace) s cílem vytvořit také esteticky hodnotnou krajinu.
/